Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 06 февруари 2019 13:26

Бизнес администрация, 2 сем., семестър 2

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  23.03.2019  9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 302
  24.03.2019  9.00-16.45 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 302
  20.04.2019  9.00-16.45 Управление на корпоративен имидж Л доц.д-р Н.Миронова 306
  21.04.2019  9.00-16.45 Управление на корпоративен имидж Л доц.д-р Н.Миронова 306
  11.05.2019  9.00-16.45 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 302
  12.05.2019  9.00-15.45 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 302