Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 12 март 2019 15:16

Финанси, счетоводство и контрол II курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
724 10.03.2019 9.30 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л преп.д-р В.Йорданов 501
724 10.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО
724 23.03.2019  9.00-15.00 Интелектуална собственост Л проф.д-р Вл.Борисова 303
724 24.03.2019  9.00-14.00 Интелектуална собственост Л ас.д-р Д.Папагалска 303
724 30.03.2019 9.00-16.45 Маркетинг Л проф.д-р Св.Класова аула
724 31.03.2019 9.00-16.45 Маркетинг Л проф.д-р Св.Класова аула
724 06.04.2019  9.00-15.00 Иконометрия Л доц.д-р С.Чипева аула
724 07.04.2019  9.00-14.00 Иконометрия Л доц.д-р С.Чипева аула
724 13.04.2019  9.00-16.45 Световна икономика Л доц.д-р В.Иванова аула
724 14.04.2019  9.00-16.45 Световна икономика Л доц.д-р В.Иванова аула
724 04.05.2019  9.00-16.45 Европейска интеграция Л доц.д-р Е.Георгиева аула
724 5.5.2019  9.00-16.45 Европейска интеграция Л доц.д-р Е.Георгиева аула
724 18.5.2019  9.00-16.45 Въведение в инвестициите Л доц.д-р Пл.Орешарски 403
724 19.5.2019  9.00-16.45 Въведение в инвестициите Л гл.ас.д-р М.Главева 403