Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 13 март 2019 10:47

Финанси, счетоводство и контрол I курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
725 9.03.2019 11.00 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л преп.д-р В.Йорданов 501
725 9.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО
725 23.03.2019  9.00-16.45 История на икономическите теории Л доц.д-р Р.Андреев 501
725 24.03.2019  9.00-16.45 История на икономическите теории Л доц.д-р Р.Андреев 501
725 30.03.2019  9.00-16.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ад.Миланова 501
725 31.03.2019  9.00-16.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ад.Миланова 501
725 06.04.2019  9.00-16.45 Математика II част Л доц.д-р М.Микренска 501
725 07.04.2019  9.00-16.45 Математика II част Л доц.д-р М.Микренска 501
725 04.05.2019  9.00-15.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 501
725 05.05.2019  9.00-14.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 501
725 11.05.2019  9.00-16.45 Микроикономика Л гл.ас.д-р Кр.Мархолева аула
725 12.05.2019  9.00-16.45 Микроикономика Л гл.ас.д-р Кр.Мархолева аула
725 18.05.2019  9.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров аула
725 19.05.2019  9.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров аула