Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 05 април 2019 14:02

Икономика IV курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
706 09.03.2019  -

Преддипломен стаж

Л доц.д-р В.Иванова аула
706 09.03.2019  9.00-16.45 Макроикономическа теория и анализи Л доц.д-р Ст.Ралева аула
706 10.03.2019  9.00-16.45 Макроикономическа теория и анализи Л доц.д-р Ст.Ралева аула
706 6.04.2019 от 10.00 ч. Право на Европейския съюз Л доц.д.ю.н.Ж.Драганов 503
706 7.04.2019 9.00-14.00 Право на Европейския съюз Л доц.д.ю.н.Ж.Драганов 503
706 20.04.2019  9.00-15.00 Международен маркетинг Л доц.д-р Св.Бонева 501
706 21.04.2019  9.00-14.00 Международен маркетинг Л доц.д-р Св.Бонева 501
706 04.05.2019  9.00-15.00 Международен стратегически мениджмънт Л доц.д-р И.Стойчев 505
706 05.05.2019  9.00-14.00 Международен стратегически мениджмънт Л доц.д-р И.Стойчев 505