Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 05 март 2019 16:11

Икономика, общество и човешки ресурси II курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
708 10.03.2019 9.30 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л доц.д-р С.Ставрев 501
708 10.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО
708 16.03.2019 11.00-18.45 Прогнозиране и планиране Л гл.ас.д-р М.Маринов 403
708 17.03.2019 9.00-16.45 Прогнозиране и планиране Л гл.ас.д-р М.Маринов 403
708 30.03.2019  9.00-16.45 Основи на счетоводството Л доц.д-р М.Маркова 304
708 31.03.2019  9.00-16.45 Основи на счетоводството Л доц.д-р М.Маркова 304
708 06.04.2019  9.00-15.00 Иконометрия Л доц.д-р С.Чипева аула
708 07.04.2019  9.00-14.00 Иконометрия Л доц.д-р С.Чипева аула
708 13.04.2019  9.00-16.45 Световна икономика Л доц.д-р В.Иванова аула
708 14.04.2019  9.00-16.45 Световна икономика Л доц.д-р В.Иванова аула
708 04.05.2019  9.00-16.45 Европейска интеграция Л доц.д-р Е.Георгиева аула
708 05.05.2019  9.00-16.45 Европейска интеграция Л доц.д-р Е.Георгиева аула
708 18.05.2019  9.00-16.45 Корпоративни финанси Л гл.ас.д-р К.Войческа 503
708 19.05.2019  9.00-16.45 Корпоративни финанси Л гл.ас.д-р К.Войческа 503