Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 05 март 2019 16:06

Икономика, общество и човешки ресурси I курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
709 9.03.2019 11.00 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л доц.д-р С.Ставрев 501
709 9.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО
709 30.03.2019  9.00-16.45 Основи на управлението Л гл.ас.д-р М.Ангелова 503
709 31.03.2019  9.00-16.45 Основи на управлението Л гл.ас.д-р М.Ангелова 503
709 06.04.2019  9.00-16.45 Математика II част Л доц.д-р М.Микренска 501
709 07.04.2019  9.00-16.45 Математика II част Л доц.д-р М.Микренска 501
709 13.04.2019  9.00-16.45 Информатика Л проф.д.ик.н.Е.Денчев 502
it1 20.04.2019  9.00-16.45 Информатика У хон.ас.Д.Дановски 402
it2 21.04.2019  9.00-16.45 Информатика У хон.ас.Д.Дановски 402
709 04.05.2019  9.00-15.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 501
709 05.05.2019  9.00-14.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 501
709 11.05.2019  9.00-16.45 Микроикономика Л гл.ас.д-р Кр.Мархолева аула
709 12.05.2019  9.00-16.45 Микроикономика Л гл.ас.д-р Кр.Мархолева аула
709 18.05.2019  9.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров аула
709 19.05.2019  9.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров аула