Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 08 февруари 2019 11:48

Икономика IV курс, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
706 9.2.2019 9.00-11.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 404
706 9.2.2019 16.00-17.15 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 401
706 10.2.2019 9.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов аула
706 16.2.2019 9.00-11.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 501
706 16.2.2019 12.45-14.00 Паричен икономикс доц.д-р Е.Сотирова 401
706 17.2.2019 9.00-11.00 Фирмени инвестиции х.проф.д.ик.н.И.Георгиев аула