Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 08 януари 2019 10:14

Икономика III курс, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
707 9.2.2019 12.00-14.00 Въведение в иконометрията доц.д-р С.Чипева аула
707 9.2.2019 17.45-19.00 Човешки ресурси х.проф.д-р Ат.Казаков 401
707 10.2.2019 11.00-13.00 Икономическа култура х.доц.д-р Ад.Миланова 501
707 16.2.2019 14.00-15.15 Микроикономическа теория доц.д-р В.Пиримова 401
707 17.2.2019 9.00-11.00 Социална политика доц.д-р Е.Масларова 406