Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 06 февруари 2019 14:05

Икономика, общество и човешки ресурси II курс, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
708 9.2.2019 8.00-9.00 Статистика доц.д-р С.Чипева 401
708 9.2.2019 11.00-13.00 Основи на финансите доц.д-р С.Трифонова 505
708 10.2.2019 9.00-11.00 Политология проф.д-р Г.Янков 502
708 16.2.2019 8.00-9.15 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401
708 16.2.2019 10.30-11.15 Интелектуална собственост ас.д-р Д.Папагалска 401
708 16.2.2019 10.30-11.15 Интелектуална собственост проф.д-р Вл.Борисова 401
708 17.2.2019 9.00-11.00 Маркетинг проф.д-р П.Иванов 505