Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 08 януари 2019 10:11

Икономика, общество и човешки ресурси I курс, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
709 9.2.2019 9.00-11.00 Математика I-ва част доц.д-р М.Микренска 501
709 9.2.2019 11.00-12.15 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401
709 10.2.2019 9.00-11.00 Икономическа социология х.доц.д-р Ад.Миланова 501
709 16.2.2019 11.15-12.00 Стопанска история гл.ас.д-р П.Стоянов 401
709 16.2.2019 14.00-16.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов аула
709 17.2.2019 9.00-11.00 История на икономическите теории доц.д-р Р.Андреев 303