Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 22 януари 2019 12:23

Зимна условна сесия

 

ГРАФИК
ЗА ЗИМНА УСЛОВНА СЕСИЯ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 
РЦДО-ХАСКОВО
УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА
ДИСЦИПЛИНИ БР. ДАТА ЧАС ЗАЛА
Катедра Икономикс
1. Макроикономика ДО Хасково от 12 ч. 4 5.2.2019 в зала 401 на РЦДО-Хасково
2. Световна икономика ДО Хасково от 12 ч. 1 5.2.2019
3. Европейска интеграция ДО Хасково от 10 ч. 1 5.2.2019
4. Микроикономическа теория ДО Хасково от 10 ч. 1 5.2.2019
5. Иновации ДО Хасково от 12 ч. 1 5.2.2019
Катедра Политическа икономия
1. Стопанска история ДО Хасково 1 9.2.2019 11.00-13.00 2005 /София/
Катедра Творчески индустрии и интелектуална собственост
1. Интелектуална собственост ДО Хасково 13 5.2.2019 10.30-12.30 П036 /София/
Катедра Физическо възпитание и спорт
1. Физкултура и спорт I курс ДО Хасково 9 4.2.2019 11.00-13.00 СК Бонсис /София/
2. Физкултура и спорт II курс ДО Хасково 2 5.2.2019 13.00-15.00
Катедра Информационни технологии и комуникации
1. Информатика ДО Хасково 1 8.2.2019 8.00-9.00 БИБЛ./София/
Катедра Статистика и иконометрия
1. Статистика ДО Хасково  15 10.2.2019 9.00-11.00 Х-во 406
2. Статистически изследвания ДО Хасково 9 10.2.2019 9.00-11.00
Катедра Математика
1. Математика II част ДО Хасково 6 7.2.2019 19.30 ТЦ /София/
2. Математика I част ДО Хасково 2 7.2.2019 19.30
Катедра Управление
1. Основи на управлението II част ДО Хасково 1

4.2.2019

 за всички

11.00-13.00

за всички

2006 /София/ за всички
2. Финансови пазари и инструменти ДО Хасково 2
3. Делови игри в управлението ДО Хасково 3
4. Бизнес комуникации ДО Хасково 1
5. Евристични методи ДО Хасково 1
Катедра Публична администрация
1. Основи на публичната администрация ДО Хасково 1 4.2.2019 14.30-16.30 2006 /София/
Катедра Финанси
1. Корпоративни финанси ДО Хасково СК 4 8.2.2019 19.45-20.45 ТЦ /София/
Катедра Счетоводство и анализ
1. Финансово счетоводство ДО Хасково 1 4.2.2019 10.00-12.00 1039 /София/
2. Счетоводство ДО Хасково 1 4.2.2019 10.00-12.00 1039 /София/
3. Управленско счетоводство ДО Хасково 2 6.2.2019 10.00-11.00 БИБЛ./София/
Катедра Национална и регионална сигурност
1. Управление на иновациите и инвестициите ДО Хасково 2 5.2.2019 9.30-11.30 5025 /София/
Юридически факултет
1. Основи на правото ДО Хасково 5 5.2.2019 9.00-11.00 4055 /София/