Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 12 януари 2019 10:11

Бизнес администрация, 3 сем., семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 12.1.2019 11.00-13.00 Управление на кариерата доц.д-р Т.Кичева 406
78/ 19.1.2019 13.00-15.00 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 406
78/ 20.1.2019 11.00-13.00 Стратегии за интернационализация доц.д-р Цв.Стоянова 302
78/ 26.1.2019 10.30-12.00 Бюджетно управление на предприятието проф.д.н.М.Ламбовска 406
78/ 27.1.2019 9.00-11.00 Управление на операциите проф.д.н.М.Ламбовска 302