Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 12 януари 2019 10:10

Бизнес администрация, 2 сем., семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 12.1.2019 11.00-13.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 501
78/ 13.1.2019 12.00-15.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401
78/ 19.1.2019 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 406
78/ 20.1.2019 9.00-11.00 Стратегическо  управление на човешките ресурси доц.д-р Цв.Стоянова 302
78/ 26.1.2019 14.00-16.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 305
78/ 27.1.2019 9.00-11.00 Управление на разходите проф.д.н. М.Ламбовска 302