Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 17 ноември 2018 10:15

Бизнес администрация, семестър 7, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
806 13.1.2019 9.00-12.00 Моделиране и прогнозиране в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401
806 26.1.2019 10.30-12.00 Количествени инструменти в управлението проф.д.н.М.Ламбовска 406
806 27.1.2019 11.00-13.00 Управление на операциите проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 406
806 2.2.2019 9.00-11.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 406
806 3.2.2019 11.00-13.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д.н. Ст.Коев 406