Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 17 ноември 2018 10:14

Бизнес администрация, семестър 5, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
730 13.1.2019 12.00-14.00 Публична власт и политики проф.д-р Г.Янков аула
730 19.1.2019 9.00-11.00 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 406
730 20.1.2019 9.00-11.00 Регионална икономика гл.ас.д-р Г.Цолов 404
730 26.1.2019 9.00-10.30 Системи на управленски контрол проф.д.н.М.Ламбовска 406
730 3.2.2019 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д.н. Ст.Коев 406