Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 17 ноември 2018 10:19

Администрация и управление, семестър 1, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
732 19.1.2019 8.00-10.30 Икономика и публичен сектор гл.ас.д-р Кр.Мархолева 401
732 20.1.2019 9.00-11.00 Основи на управлението доц.д-р М.Кузманова 406
732 26.1.2019 9.00-11.00 Геоикономика и регионално развитие х.преп.д-р Г.Димов 404
732 26.1.2019 9.00-11.00 Геоикономика и регионално развитие доц.д-р Г.Николов 404
732 2.2.2019 9.00-11.00 Основи на публичната администрация проф.д-р П.Кацамунска 404
732 3.2.2019 11.00-13.00 Информационни системи и технологии проф.д.и.н.Е.Денчев 501