Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 12 декември 2018 10:38

Финанси, счетоводство и контрол, семестър 1, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
725 12.1.2019 10.30-12.00 Стопанска история гл.ас.д-р П.Стоянов 401
725 19.1.2019 9.00-11.00 Основи на управлението гл.ас.д-р Ив.Илиев 501
725 19.1.2019 9.00-11.00 Основи на управлението доц.д-р Цв.Стоянова 501
725 26.1.2019 от 13.00 ч. Математика I-ва част доц.д-р М.Микренска 501
725 27.1.2019 9.00-12.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов аула
725 2.2.2019 10.30-13.00 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401
725 3.2.2019 9.00-11.00 Информатика проф.д.ик.н.Е.Денчев 501