Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 17 ноември 2018 10:01

Икономика, семестър 7, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
706 12.1.2019 9.00-11.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 501
706 19.1.2019 12.00-15.45 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 401
706 20.1.2019 9.00-11.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев аула
706 26.1.2019 9.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов аула
706 2.2.2019 13.00-16.45 Паричен икономикс доц.д-р Е.Сотирова 401
706 3.2.2019 9.00-11.00 Фирмени инвестиции х.проф.д.ик.н.И.Георгиев аула