Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 17 ноември 2018 9:59

Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 3, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
708 12.1.2019 12.00-14.30 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401
708 13.1.2019 9.00-12.00 Политология проф.д-р Г.Янков аула
708 19.1.2019 10.30-12.00 Интелектуална собственост проф.д-р Вл.Борисова 401
708 19.1.2019 10.30-12.00 Интелектуална собственост ас.д-р Д.Папагалска 401
708 26.1.2019 8.00-10.00 Статистика доц.д-р С.Чипева 401
708 2.2.2019 9.00-11.00 Маркетинг проф.д-р П.Иванов 505
708 3.2.2019 9.00-11.00 Основи на финансите доц.д-р С.Трифонова 505