Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 25 януари 2019 13:44

Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 1, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
709 12.1.2019 8.00-10.30 Стопанска история гл.ас.д-р П.Стоянов 401
709 20.1.2019 9.00-11.00 Икономическа социология х.доц.д-р Ад.Миланова 505
709 26.1.2019 9.00-12.00 Математика I-ва част доц.д-р М.Микренска 501
709 27.1.2019 9.00-12.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов аула
709 2.2.2019 8.00-10.30 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401
709 3.2.2019 9.00-11.00 История на икономическите теории доц.д-р Р.Андреев 404