Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 10 октомври 2018 10:54

Бизнес администрация - Хасково, семестър 7

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
806 06.10.2018  09.00-16.45 Количествени инструменти в управлението Л проф.д.н.М.Ламбовска 301
8007 07.10.2018  09.00-16.45 Количествени инструменти в управлението У проф.д.н.М.Ламбовска 302
806 13.10.2018  09.00-16.45 Управление на малкия бизнес Л х.проф.д-р М.Андреева 304
8007 14.10.2018  09.00-16.45 Управление на малкия бизнес У х.проф.д-р М.Андреева 304
806 20.10.2018  11.00-18.45 Управление на операциите Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 301
8007 21.10.2018  09.00-16.45 Управление на операциите У проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 301
806 27.10.2018  09.00-16.45 Моделиране и прогнозиране в управлението Л х.доц.д-р А.Марчев 401
8007 28.10.2018  09.00-16.45 Моделиране и прогнозиране в управлението У х.доц.д-р А.Марчев 304
806 03.11.2018  09.00-16.45 Социална отговорност на бизнеса Л ас.д.н. Ст.Коев 503
8007 04.11.2018  09.00-16.45 Социална отговорност на бизнеса У ас.д.н. Ст.Коев 503