Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 06 ноември 2018 15:39

Бизнес администрация - Хасково, семестър 5

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
730 06.10.2018  09.00-16.45 Управление на промените Л доц.д-р М.Кузманова 404
7301 07.10.2018  09.00-16.45 Управление на промените У доц.д-р М.Кузманова 404
730 20.10.2018  09.00-16.45 Публична власт и политики Л проф.д-р Г.Янков 404
7301 21.10.2018  09.00-16.45 Публична власт и политики У гл.ас.д-р И.Винаров 404
730 27.10.2018  09.00-16.45 Системи на управленски контрол Л проф.д.н.М.Ламбовска 404
7301 28.10.2018  09.00-16.45 Системи на управленски контрол Л проф.д.н.М.Ламбовска 404
730 03.11.2018  09.00-16.45 Регионална икономика Л гл.ас.д-р Г.Цолов 404
7301 04.11.2018  12.30-16.45 Регионална икономика У х.преп.д-р Г.Димов 404
7301 04.11.2018  9.00-12.15 Регионална икономика У гл.ас.д-р Г.Цолов 404
730 10.11.2018  12.30 ч. Бизнес комуникации Л ас.д.н. Ст.Коев 404
7301 11.11.2018  09.00-16.45 Бизнес комуникации У ас.д.н. Ст.Коев 404