Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 06 ноември 2018 13:57

Администрация и управление - Хасково, семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
732 06.10.2018  11.00-18.45 Икономика и публичен сектор Л ас.д-р Кр.Мархолева 304
732 07.10.2018  09.00-16.45 Икономика и публичен сектор Л ас.д-р Кр.Мархолева 304
732 13.10.2018  09.00-16.45 Основи на управлението Л доц.д-р М.Кузманова 406
732 14.10.2018  09.00-16.45 Основи на управлението Л доц.д-р М.Кузманова 406
732 20.10.2018  09.00-16.45 Геоикономика и регионално развитие Л доц.д-р Г.Николов 304
732 21.10.2018  09.00-16.45 Геоикономика и регионално развитие Л х.преп.д-р Г.Димов 304
732 27.10.2018  09.00-16.45 Информационни системи и технологии Л проф.д.ик.н.Е.Денчев 304
it1 28.10.2018  09.00-16.45 Информационни системи и технологии У ас.Е.Филипова 401
it2 03.11.2018  09.00-16.45

Информационни системи и технологии (на упражнението да се явят само студентите, които не са присъствали в неделя на 28.10.2018 г.)

У ас.Е.Филипова 401
732 10.11.2018  09.00-16.45 Основи на публичната администрация Л проф.д-р П.Кацамунска 304
732 11.11.2018  09.00-16.45 Основи на публичната администрация Л проф.д-р П.Кацамунска 304
732 1.12.2018 10.30 ч. Физкултура и спорт - 1 курс Л Х.преп.Е.Попова 501