Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 06 ноември 2018 13:56

Финанси, счетоводство и контрол - Хасково, семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
725 06.10.2018  11.00-18.45 Основи на икономическата теория Л доц.д-р М.Марикина аула 204
725 20.10.2018  09.00-16.45 Основи на управлението Л доц.д-р Цв.Стоянова 406
725 21.10.2018  09.00-16.45 Основи на управлението Л гл.ас.д-р Ив.Илиев 406
725 27.10.2018  09.00-16.45 Математика I-ва част Л доц.д-р М.Микренска 501
725 28.10.2018  09.00-16.45 Математика I-ва част Л доц.д-р М.Микренска 501
725 03.11.2018  09.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501
725 04.11.2018  09.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501
725 10.11.2018  09.00-16.45 Информатика Л проф.д.ик.н.Е.Денчев 406
it1 11.11.2018  09.00-16.45 Информатика - от Фак.номер 18115082 до 18115112 У хон.ас.Д.Дановски 401
it2 17.11.2018  09.00-16.45 Информатика - от Фак.Номер 18115113 до 18115144 У хон.ас.Д.Дановски 401
725 24.11.2018 11.0-18.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501
725 25.11.2018 9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501
725 1.12.2018 10.30 ч. Физкултура и спорт - 1 курс Л преп.д-р В.Йорданов/преп.Е.Попова 501