Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 16 октомври 2018 14:15

Икономика - Хасково, семестър 7

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
706 06.10.2018  11.00-16.45 Паричен икономикс Л доц.д-р Е.Сотирова 303
706 07.10.2018  09.00-16.45 Паричен икономикс Л доц.д-р Е.Сотирова 303
706 13.10.2018  09.00-15.00 Икономика на Европейския съюз Л доц.д-р Е.Георгиева 404
706 14.10.2018  09.00-14.00 Икономика на Европейския съюз Л доц.д-р Е.Георгиева 404
706 27.10.2018  09.00-15.00 Фирмени инвестиции Л х.проф.д.ик.н.И.Георгиев 303
706 28.10.2018  09.00-14.00 Фирмени инвестиции Л х.проф.д.ик.н.И.Георгиев 303
706 03.11.2018  09.00-16.45 Поведенчески икономикс Л доц.д-р Ат.Атанасов 406
706 04.11.2018  09.00-16.45 Поведенчески икономикс Л доц.д-р Ат.Атанасов 406
706 10.11.2018  09.00-15.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р Р.Радев 505
706 11.11.2018  09.00-14.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р Р.Радев 505
706 17.11.2018 09.00-15.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 501
706 18.11.2018 09.00-14.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 501