Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 05 октомври 2018 14:50

Икономика - Хасково, семестър 5

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
707 06.10.2018  09.00-16.45 Микроикономическа теория Л доц.д-р В.Пиримова 505
707 07.10.2018  09.00-16.45 Микроикономическа теория Л доц.д-р В.Пиримова 505
707 20.10.2018  09.00-16.45 Въведение в иконометрията Л доц.д-р С.Чипева 505
707 21.10.2018  09.00-16.45 Въведение в иконометрията Л доц.д-р С.Чипева 505
707 27.10.2018  09.00-16.45 Икономическа култура Л х.доц.д-р Ад.Миланова 505
707 28.10.2018  09.00-16.45 Икономическа култура Л х.доц.д-р Ад.Миланова 505
707 03.11.2018  09.00-16.45 Човешки ресурси Л х.проф.д-р Ат.Казаков 505
707 04.11.2018  09.00-16.45 Човешки ресурси Л х.проф.д-р Ат.Казаков 505
707 24.11.2018 09.00-16.45 Социална политика Л доц.д-р Е.Масларова 505
707 25.11.2018 09.00-16.45 Социална политика Л доц.д-р Е.Масларова 505