Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 06 ноември 2018 13:54

Икономика, общество и човешки ресурси - Хасково, семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
709 06.10.2018  11.00-18.45 Основи на икономическата теория Л доц.д-р М.Марикина аула 204
709 20.10.2018  09.00-16.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ад.Миланова 501
709 21.10.2018  09.00-16.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ад.Миланова 501
709 27.10.2018  09.00-16.45 Математика I-ва част Л доц.д-р М.Микренска 501
709 28.10.2018  09.00-16.45 Математика I-ва част Л доц.д-р М.Микренска 501
709 03.11.2018  09.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501
709 04.11.2018  09.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501
709 10.11.2018  09.00-16.45 История на икономическите теории Л доц.д-р Р.Андреев 302
709 11.11.2018  09.00-16.45 История на икономическите теории Л доц.д-р Р.Андреев 302
709 24.11.2018 11.00-18.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501
709 25.11.2018 9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501
709 1.12.2018 10:30 ч. Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев/преп.Е.Попова 501