Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 28 юни 2018 16:25

Бизнес администрация IV курс, годишна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
805 30.6.2018 9.00-10.30 Бюджетно управление на предприятието проф.д.н.М.Ламбовска 404
805 30.6.2018 11.00-12.30 Количествени инструменти в управлението проф.д.н.М.Ламбовска 404
805 30.6.2018 9.00 ч. Проектиране на системи за управление проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404
805 30.6.2018 9.00 ч. Управление на операциите проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404
805 30.6.2018 17.00-18.00 Преддипломен стаж доц.д-р Н.Миронова 404
805 1.7.2018 8.00-9.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д.н.Ст.Коев 303
805 1.7.2018 9.00-10.30 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 302
805 1.7.2018 11.00-12.30 Управленска политика х.доц.д-р А.Доралийски 302
805 1.7.2018 9.00 ч. Моделиране и прогнозиране в управлението х.доц.д-р А.Марчев 403