Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 28 юни 2018 15:48

Бизнес администрация III курс, годишна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
806 30.6.2018 9.00-.10.30 Регионална икономика доц.д-р Г.Николов 503
806 30.6.2018 11.00-12.30 Системи на управленски контрол проф.д-р М.Ламбовска 404
806 30.6.2018 15.00-16.30 Геодемография доц.д-р К.Петров 503
806 30.6.2018 9.00 ч. Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404
806 1.7.2018 8.00-9.00 Бизнес комуникации ас.д.н.Ст.Коев 303
806 1.7.2018 9.00-10.30 Антикризисно управление доц.д-р М.Кузманова 404
806 1.7.2018 11.00-12.30 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 404
806 1.7.2018 9.00 ч. Делови игри в управлнието х.доц.д-р А.Марчев 403
806 1.7.2018 9.00 ч. Финансови пазари и инструменти х.доц.д-р А.Марчев 403
806 1.7.2018 18.30 ч. Публична власт и политики проф.д-р Г.Янков 501