Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 28 юни 2018 16:20

Администрация и управление I курс, годишна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
731 30.6.2018 9.00-10.30 Геоикономика и регионално развитие доц.д-р Г.Николов 503
731 30.6.2018 11.30-13.00 Статистика доц.д-р С.Чипева 401
731 30.6.2018 13.00-14.30 Количествени методи доц.д-р М.Микренска 504
731 30.6.2018 14.30-16.00 Икономика и публичен сектор гл.ас.д-р Кр.Мархолева 406
731 30.6.2018 16.30-18.00 Информационни системи и технологии проф.д.ик.н.Е.Денчев 501
731 30.6.2018 18.00-19.30 Организационно поведение доц.д-р Н.Миронова 404
731 30.6.2018 18.00 ч. Физкултура и спорт - 1 курс преп.д-р В.Йорданов РЦДО
731 1.7.2018 8.00-9.00 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 503
731 1.7.2018 9.00-10.30 Основи на управлението доц.д-р М.Кузманова 404
731 1.7.2018 11.00-12.30 Приложен мениджмънт доц.д-р М.Кузманова 404
731 1.7.2018 15.00-16.30 Основи на публичната администрация гл.ас.д-р Вл.Вълков 404
731 1.7.2018 17.00-18.30 Счетоводство проф.д-р Сн.Башева 403
731 1.7.2018 17.00-18.30 Счетоводство гл.ас.д-р М.Маркова 403