Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 21 юни 2018 12:31

Икономика IV курс, годишна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
705 30.6.2018 9.00-10.30 Международен маркетинг доц.д-р Св.Бонева 302
705 30.6.2018 11.00-12.30 Право на Европейския съюз доц.д.н.Ж.Драганов 403
705 30.6.2018 13.00-14.30 Фирмени инвестиции х.проф.дик.н.И.Георгиев 306
705 30.6.2018 15.00-16.30 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 404
705 30.6.2018 17.00-18.30 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 301
705 1.7.2018 8.30-10.00 Макроикономическа теория и анализи доц.д-р Ст.Ралева 401
705 1.7.2018 10.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов 406
705 1.7.2018 11.00-12.30 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 503
705 1.7.2018 13.00-14.30 Международен стратегически мениджмънт доц.д-р И.Стойчев 301
705 1.7.2018 14.30-15.30 Преддипломен стаж доц.д-р В.Иванова 301
705 1.7.2018 16.00-17.15 Паричен икономикс доц.д-р Е.Сотирова 401