Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 28 юни 2018 15:37

Икономика III курс, годишна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
706 30.6.2018 9.00-10.30 Социална политика доц.д-р Е.Масларова 505
706 30.6.2018 11.00-12.30 Икономика на обществения сектор доц.д-р Л.Йотова 406
706 30.6.2018 13.00-14.30 Институционална икономика доц.д-р Ал.Вълков 504
706 30.6.2018 15.15-16.30 Човешки ресурси х.проф.Ат.Казаков 401
706 30.6.2018 18.00-19.15 Иновации доц.д-р Кр.Керчев 401
706 1.7.2018 9.00-10.30 Въведение в иконометрията доц.д-р Чипева 301
706 1.7.2018 11.00-12.30 Икономическа култура проф.д-р Бл.Колев 505
706 1.7.2018 13.00-14.30 Индустриални отношения доц.д-р Е.Евгениев 505
706 1.7.2018 16.00-17.15 Микроикономическа теория доц.д-р Пиримова 401
706 1.7.2018 17.15-18.30 Икономическа политика гл.ас.д-р Е.Харманджиев 401