Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 28 юни 2018 16:17

Икономика, общество и човешки ресурси I курс, годишна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
708 30.6.2018 9.00-10.30 Математика I част доц.д-р М.Микренска 501
708 30.6.2018 11.00-12.30 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 406
708 30.6.2018 от 15.00 ч. Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 505
708 30.6.2018 14.00-15.15 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401
708 30.6.2018 16.30-18.00 Информатика проф.д.ик.н.Е.Денчев 501
708 30.6.2018 18.00-19.30 Икономическа социология х.доц.д-р Ст.Влайков 501
708 30.6.2018 18.30 ч. Физкултура 1 курс преп.д-р В.Йорданов РЦДО
708 1.7.2018 9.00-10.30 Математика II част доц.д-р М.Микренска 501
708 1.7.2018 8.00 ч. Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 503
708 1.7.2018 13.00-14.30 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501
708 1.7.2018 18.30 ч. История на икономическите теории доц.д-р Р.Андреев 501
708 1.7.2018 18.30-20.00 Стопанска история доц.д-р М.Димитров 501
708 1.7.2018 9.00 ч. Основи на управлението гл.ас.д-р Л.Иванова-Станкова 403