Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 18 юни 2018 16:04

Бизнес администрация, семестър 6, лятна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
806 23.06.2018  9.00-11.00 Геодемография доц.д-р К.Петров 502
806 23.06.2018  11.00-13.00 Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 503
806 24.06.2018  9.00-11.00 Антикризисно управление доц.д-р М.Кузманова 503
806 24.06.2018  от 12.00 ч. Делови игри в управлнието х.доц.д-р А.Марчев 401
806 24.06.2018  13.00-15.00 Финансови пазари и инструменти х.доц.д-р А.Марчев 401