Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 21 юни 2018 15:44

Финанси, счетоводство и контрол, семестър 4, лятна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
723 23.06.2018  9.00-11.00 Основи на счетоводството проф.д-р Д.Фесчиян 404
723 23.06.2018  13.15-14.30 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401
723 23.06.2018  15.45-17.00 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 401
732 24.06.2018  9.00-11.00 Парична теория и парична политика I ниво доц.д-р Г.Михайлова-Борисова 404
732 24.06.2018  9.00-11.00 Парична теория и парична политика I ниво ас.д-р Ел.Ралинска 404
723 24.06.2018  11.00-13.00 Прогнозиране и планиране доц.д-р И.Славова 406
723 24.06.2018  13.00-15.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501
732 24.06.2018  15. 00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО