Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 22 май 2018 11:04

Икономика, семестър 8, лятна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
705 23.06.2018  9.00-11.00 Международен стратегически мениджмънт доц.д-р И.Стойчев 406
705 23.06.2018  11.00-13.00 Макроикономическа теория и анализи доц.д-р Ст.Ралева 406
705 23.06.2018  14.30-15.30 Преддипломен стаж доц.д-р В.Иванова 304
705 24.06.2018  9.00-11.00 Международен маркетинг доц.д-р Св.Бонева 406
705 24.06.2018  11.00-13.00 Право на Европейския съюз доц.д.н.Ж.Драганов 503