Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 21 юни 2018 11:08

Икономика, семестър 6, лятна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
706 23.06.2018  10.45-12.00 Икономика на обществения сектор доц.д-р Л.Йотова 401
706 23.06.2018  17.00-18.15 Икономическа политика гл.ас.д-р Е.Харманджиев 401
706 23.06.2018  18.15-19.30 Иновации доц.д-р Кр.Керчев 401
706 24.06.2018  9.00-11.00 Индустриални отношения доц.д-р Е.Евгениев 303
706 24.06.2018  11.00-13.00 Институционална икономика доц.д-р Ал.Вълков 406