Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 21 юни 2018 15:42

Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 4, лятна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
707 23.06.2018  9.00-11.00 Основи на счетоводството проф.д-р Сн.Башева 505
707 23.06.2018  от 11.00 ч. Основи на счетоводството гл.ас.д-р М.Маркова 505
707 23.06.2018  12.00-13.15 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401
707 23.06.2018  14.30-15.45 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 401
707 24.06.2018  15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО
707 24.06.2018  9.00-11.00 Корпоративни финанси гл.ас.д-р К.Войческа 505
707 24.06.2018  11.00-13.00 Прогнозиране и планиране доц.д-р И.Славова 406
707 24.06.2018  13.00-15.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501