Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 21 юни 2018 15:42

Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 2, лятна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
708 23.06.2018  9.30-10.45 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 401
708 23.06.2018  11.00-13.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска 501
708 23.06.2018  13.00-15.00 Основи на управлението гл.ас.д-р Л.Иванова-Станкова 303
708 24.06.2018  15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО-Хасково
708 24.06.2018  9.00-11.00 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 501
708 24.06.2018  11.00-13.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501
708 24.06.2018  13.00-15.00 Информатика проф.д.ик.н.Е.Денчев 303