Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 07 юни 2018 14:05

Финанси, счетоводство и контрол II курс, сем.4

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
723 26.05.2018  9.00-11.00 Основи на счетоводството проф.д-р Д.Фесчиян 303
723 27.05.2018  12.00-15.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501
723 3.6.2018  11.00-13.00 Прогнозиране и планиране доц.д-р И.Славова 501
723 9.6.2018  14.15-16.45 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401
732 10.06.2018  11.00-13.00 Парична теория и парична политика I ниво доц.д-р Г.Михайлова-Борисова 505
732 10.06.2018  11.00-13.00 Парична теория и парична политика I ниво ас.д-р Ел.Ралинска 505
723 16.06.2018  12.15-16.00 Европейска интеграция доц.д-е Е.Георгиева 401
732 17.06.2018  9.00 ч. Физкултура и спорт - танци х.преп.Е.Попова РЦДО-Хасково
732 17.06.2018  11.00 ч. Физкултура и спорт - туризъм доц.Спас Ставрев на входа на Кенана