Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 13 юни 2018 14:49

Икономика IV курс, сем.8

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
705 26.5.2018 9.00-11.00 Право на Европейския съюз доц.д.н.Ж.Драганов 501
705 27.5.2018 9.00-11.00 Макроикономическа теория и анализи доц.д-р Ст.Ралева 406
705 02.06.2018  9.00-11.00 Международен маркетинг доц.д-р Св.Бонева 501
705 03.06.2018  10.00-12.00 Преддипломен стаж доц.д-р В.Иванова 304
705 16.06.2018  от 11.00 ч. Международен стратегически мениджмънт доц.д-р И.Стойчев 501