Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 27 март 2018 11:31

Икономика III курс, сем.6

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
706 26.05.2018  8.30-12.15 Икономическа политика гл.ас.д-р Е.Харманджиев 401
706 27.05.2018  11.00-13.00 Индустриални отношения доц.д-р Е.Евгениев 406
706 02.06.2018  13.30-16.00 Икономика на обществения сектор доц.д-р Л.Йотова 401
706 03.06.2018  9.00-11.00 Институционална икономика доц.д-р Ал.Вълков 406
706 16.06.2018  16.00-19.45 Иновации доц.д-р Кр.Керчев 401