Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 07 юни 2018 14:06

Икономика, общество и човешки ресурси II курс, сем.4

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
707 26.05.2018  11.00-13.00 Основи на счетоводството проф.д-р Сн.Башева 501
707 26.05.2018  11.00-13.00 Основи на счетоводството гл.ас.д-р М.Маркова 501
707 27.05.2018  12.00-15.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501
707 03.06.2018 9.00-11.00 Прогнозиране и планиране доц.д-р И.Славова 501
707 09.06.2018  10.30-14.15 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401
707 10.06.2018  13.00-15.00 Корпоративни финанси гл.ас.д-р К.Войческа 501
707 16.06.2018  8.30-12.15 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 401
707 17.06.2018  11.00 ч. Физкултура и спорт - туризъм

преп.д-р В.Йорданов

доц.Спас Ставрев

на входа на Кенана
707 17.06.2018  09.00 ч. Физкултура и спорт - танци

х.преп.Е.попова

РЦДО-Хасково