Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 08 февруари 2018 10:19

Бизнес администрация III курс, сем.6

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
806 10.03.2018  9.0016.45 Делови игри в управлнието Л х.доц.д-р А.Марчев 401
8007 11.03.2018  9.0016.45 Делови игри в управлнието У х.доц.д-р А.Марчев 401
806 17.03.2018  9.00-16.45 Финансови пазари и инструменти Л х.доц.д-р А.Марчев 401
8007 18.03.2018  9.00-16.45 Финансови пазари и инструменти У х.доц.д-р А.Марчев 401
806 14.04.2018  9.00-16.45 Методи за изследване в бизнеса Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 304
8007 15.04.2018  9.00-16.45 Методи за изследване в бизнеса У проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 304
806 21.04.2018  9.00-16.45 Антикризисно управление Л доц.д-р М.Кузманова 503
8007 22.04.2018  9.00-16.45 Антикризисно управление У доц.д-р М.Кузманова 503
806 28.04.2018  9.00-16.45 Геодемография Л доц.д-р К.Петров 502
8007 29.04.2018  9.00-16.45 Геодемография У доц.д-р К.Петров 502