Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 13 април 2018 15:12

Счетоводство и контрол II курс, сем.4

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
732 10.03.2018  09.00-15.00 Парична теория и парична политика I ниво Л доц.д-р Г.Михайлова-Борисова 404
732 11.03.2018  09.00-14.00 Парична теория и парична политика I ниво Л ас.д-р Ел.Ралинска 404
732 17.03.2018  09.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501
7204 18.03.2018  09.00-16.45 Парична теория и парична политика I ниво У ас.д-р Ел.Ралинска 404
7204 24.03.2018  09.00-16.45 Икономика на предприятието У гл.ас.д-р И.Иванов 406
723 31.03.2018  09.00-16.45 Европейска интеграция Л доц.д-е Е.Георгиева 501
7204 01.04.2018  09.00-16.45 Европейска интеграция Л доц.д-е Е.Георгиева 501
723 14.04.2018  09.00-15.00 Основи на счетоводството Л проф.д-р Д.Фесчиян 404
723 15.04.2018  9.00-14.00 Основи на счетоводството Л проф.д-р Д.Фесчиян 404
7204 21.4.2018  9.00-16.45 Основи на счетоводството У ас.д-р Я.Даскалов 303
723 22.04.2018 8.30 ч. Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев 501
723 28.4.2018  9.00-16.45 Прогнозиране и планиране Л доц.д-р И.Славова 501
723 12.5.2018  9.00-16.45 Световна икономика Л доц.д-р В.Иванова 406
723 13.5.2018  9.00-16.45 Световна икономика Л доц.д-р В.Иванова 406
7204 19.5.2018  09.00-16.45 Прогнозиране и планиране У доц.д-р И.Славова 406