Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 13 април 2018 15:11

Счетоводство и контрол I курс, сем.2

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
723 24.02.2018  09.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501
723 25.02.2018  09.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501
723 17.03.2018 09.00-15.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 404
723 18.03.2018 09.00-14.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 501
723 24.03.2018  09.00-16.45 Микроикономика Л доц.д-р Л.Йотова 501
723 25.03.2018  09.00-16.45 Микроикономика Л доц.д-р Л.Йотова 501
723 31.03.2018  09.00-16.45 История на икономическите теории Л гл.ас.д-р Р.Андреев 303
723 01.04.2018  09.00-16.45 История на икономическите теории Л гл.ас.д-р Р.Андреев 303
723 14.04.2018  09.00-16.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ст.Влайков 303
723 15.04.2018  09.00-16.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ст.Влайков 303
723 21.04.2018 8.30 ч. Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев 501
723 12.05.2018  09.00-16.45 Математика II част Л доц.д-р М.Микренска 501
723 13.05.2018  09.00-16.45 Математика II част Л доц.д-р М.Микренска 501