Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 13 април 2018 15:08

Икономика, общество и човешки ресурси I курс, сем.2

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
708 24.02.2018  9.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501
708 25.02.2018  09.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501
708 17.03.2018 09.00-15.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 404
708 18.03.2018 09.00-14.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 501
708 24.03.2018  09.00-16.45 Микроикономика Л доц.д-р Л.Йотова 501
708 25.03.2018  09.00-16.45 Микроикономика Л доц.д-р Л.Йотова 501
708 31.03.2018  09.00-16.45 Информатика Л проф.д.ик.н.Е.Денчев 502
it1 01.04.2018  09.00-16.45 Информатика У хон.ас.Д.Дановски 401
it2 14.04.2018  09.00-16.45 Информатика У хон.ас.Д.Дановски 401
708 21.04.2018 8.30 ч. Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев 501
708 28.04.2018  09.00-16.45 Основи на управлението Л гл.ас.д-р Л.Иванова-Станкова 505
708 29.04.2018  09.00-16.45 Основи на управлението Л гл.ас.д-р Л.Иванова-Станкова 505
708 12.05.2018  09.00-16.45 Математика II част Л доц.д-р М.Микренска 501
708 13.05.2018  09.00-16.45 Математика II част Л доц.д-р М.Микренска 501