Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 31 януари 2018 11:25

БА 2 сем.,1-ви

Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
10.2.2018 9.00-11.00 Управление на разходите проф.д.н.М.Ламбовска 406
17.2.2018 9.00-10.00 Стратегическо управление на ЧР доц.д-р Цв.Стоянова 406
17.2.2018 10.00-11.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 404
17.2.2018 11.00-12.00 Бизнес стратегии доц.д-р М.Кузманова 503
17.2.2018 12.00-13.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303
18.2.2018 9.00-12.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401