Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 15 февруари 2018 16:29

Сесия за Бизнес администрация, семестър 7, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
805 10.2.2018 11.00-13.00 Количествени инструменти в управлението проф.д.н.М.Ламбовска 406
805 11.2.2018 11.00-13.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д-р Ст.Коев 303
805 17.2.2018 9.00-11.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 303
805 17.2.2018 11.00-13.00 Управление на операциите проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 503
805 18.2.2018 9.00-12.00 Моделиране и прогнозиране в управлението х.доц.А.Марчев 401