Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 15 февруари 2018 16:28

Сесия за Бизнес администрация, семестър 5, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
806 10.2.2018 9.00-11.00 Системи на управленски контрол проф.д.н.М.Ламбовска 406
806 11.2.2018 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д-р Ст.Коев 505
806 17.2.2018 9.00-11.00 Регионална икономика доц.д-р Г.Николов 502
806 17.2.2018 11.00-13.00 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 503
806 18.2.2018 09.00 ч. Публична власт и политики проф.д-р Г.Янков 501